Per què demanem la retirada?

• La proposta és del tot desmesurada i no respon a cap necessitat del territori

• S’ha fet d’esquena al territori

• S’ha fet d'esquena a la societat civil

• S’ha fet únicament en petites reunions prèvies amb els ajuntaments:

- Vilanova no sap res de les Adoberies que han d’anar al “Parc d’activitats industrials jardí” que el propi ajuntament té previst com a “no urbanitzable”.

- Zona industrial Nord no incorpora el 70% de la Finca de Can Morera

- Jorba vol que el sector previst com a residencial sigui únicament zona de servies terciaris

- Aeròdrom, no recull el que està previst en el propi Pla Director

- El Pla Territorial del Penedès preveu un via fèrria Penedès – Anoia que el Pla Director de la Conca ni esmenta.

• Surt a exposició pública amb el Parlament dissolt (12 setembre)

• A final del 2005 els ajuntaments estaven hermètics a donar informació seguint instruccions de “discreció” del DPTOP

• El passat juliol els ajuntament disposaven del CD amb tot el Pla i no el volien mostrar

• Cap ajuntament de la Conca ha fet exposició pública d’un pla del que ens volen fer creure que tot és bo (Ex. Òdena)

• El DPTOP ens nega els informes de preceptius que han fet els diferents organismes

• 45 dies d’exposició pública són insuficients per valorar i cercar estudis comparatius d’un projecte que duplica la població de la Conca.

 

Demanem la retirada del Pla Director de la Conca d’Òdena