Nota: Es calcula una ràtio de 3 persones per habitatge, que sembla més real en una zona nova. El Pla contempla una ràtio de 2,12 persones per habitatge.


 

MAPA PLA DIRECTOR